Συνεργάτες της ιστοσελίδας καθώς και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του InThessaloniki.com City Guide